Pomoc ze strony doradców

Obecnie na rynku usług doradztwa finansowego panuje bardzo duża konkurencja, albowiem po okresie recesji i kryzysu koniunktura na rynku znów mocno się ożywia, dając wszystkim ludziom impuls do oszczędzania lub nawet inwestowania. A oszczędzanie poprzez inwestowanie to najlepsze połączenie, jakie można w dzisiejszych czasach sobie wyobrazić. Istotnym dla wszystkich ceniących sobie wzrost wartości własnego kapitału jest oczywiście inwestowanie z profesjonalistami. Nie wszyscy mają czas lub wiedzę niezbędną do tego, aby samodzielnie wybierać idealne rozwiązania czy instrumenty inwestycyjne – niekiedy nawet dobrze wykształceni biznesmeni nie chcą samotnie tracić czasu na analizowanie rynków, tylko oddają część swojej fortuny w ręce doświadczonym funduszom, które następnie decydują, w jaki sposób pomnażać ten kapitał. Samo posiadanie kapitału wystarcza bowiem dzisiaj do tego, aby nie robić nic więcej – można z powodzeniem żyć na bardzo wysokim poziomie inkasując wyłącznie odsetki od inwestycji na swoich aktywach. Tak żyć chcą zresztą wszyscy świadomi Europejczycy czy Amerykanie.

Wykorzystywanie rozlicznych mechanizmów i instrumentów rynkowych w takich celach nie jest jednak wcale proste, a funduszy i towarzystw inwestycyjnych, które walczą o konkretne udziały czy obligacje jest tak wiele, że to automatycznie winduje cenę niektórych usług czy produktów do astronomicznych poziomów. Doradcy indywidualni przeważnie nie są tak mocno związani kontraktami czy umowami partnerstwa biznesowego, dzięki czemu często polecają rozwiązania, których klient funduszu inwestycyjnego nigdy nie usłyszy.


Leave a Comment